Krzysztof Ryba. Urodzony i zamieszkały w Szerzynach. Żonaty od 10 lat, ma dwie córki. Ukończył studia inżynierskie na AGH Kraków o specjalności Geologia Naftowa i Geotermia, oraz studia magisterskie również na AGH Kraków o specjalności Wiertnictwo i Geoinżynieria.

Od 12 lat jestem pracownikiem firm naftowych, nieistniejącej już ZRG Krosno a obecnie Exalo Drilling S.A. Piła, gdzie od 6 lat pracuję na stanowisku kierowniczym w serwisie Rekonstrukcji i Likwidacji Odwiertów. W latach 2001-2005 przez kilkanaście lat wraz z grupą młodzieży angażował się w życie parafii, w Szerzynach poprzez  min. budowę od podstaw drugiej ruchomej szopki Bożonarodzeniowej oraz grobów pańskich na okres Wielkanocny. Od 2002 był członkiem i współzałożycielem Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego LZS Szerzyny oraz współorganizatorem festynów sportowych na rzecz tego klubu. Od 2011 po połączeniu z Liwocz Czermna w GKS Liwocz Szerzyny, a od 2015 jest skarbnikiem w zarządzie klubu GKS Szerzyny.

Moje zainteresowania to: historia, sport, dobra książka oraz film.