Program wyborczy dla Szerzyn:

 1. Wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej i działającej przy niej orkiestry.
 2. Zwiększenie kompetencji sołtysów i rad sołeckich oraz zwiększenie finansowania sołectwa, zabezpieczenie w budżecie dodatkowych środków do dyspozycji sołectwa na bieżące potrzeby np. uszkodzone przepusty, uzupełnienie żwiru na drogach, pogłębianie rowów.
 3. Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym.
 4. Zagospodarowanie pomieszczeń komunalnych należących do sołectwa.
 5. Budowa dróg gminnych i dojazdowych:
  • Średnie – Podlesie
  • Głębokie Podlesie
  • Radoszyce Góry
  • Droga k/ p. Wszołek – Filus
  • Droga od Maślaków do Nadola k. p. Sochy
 6. Wykonanie oświetlenia drogi gminnej na Betlejem /projekt pilotażowy - latarnie na energię słoneczną/
 7. Zagospodarowanie terenu za budynkiem urzędu gminy,
 8. Przystosowanie terenu za szkołą w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów w czasie przerw oraz umożliwienie im spędzania czasu wolnego w bezpiecznym miejscu.