Program wyborczy dla Swoszowej: 

 1. Podjęcie działań zmierzających do wykonania parkingu obok szkoły podstawowej.
 2. Regulacja stanu prawnego dróg:
  • pod Las
  • Stryjak I i II
  • Góry do p. Rybackich
  • Na Borówkę do p. Garncarz
  • dokończenie drogi przez Zapole Górne
 3. Wsparcie dla Ochotniczej straży Pożarnej.
 4. Pracownik interwencyjny w miejscowości Swoszowa – koszenie, dbanie o porządek w miejscowości
 5. Zwiększenie kompetencji sołtysa i rady sołeckiej oraz zwiększenie finansowania sołectwa, zabezpieczenie w budżecie dodatkowych środków do dyspozycji sołectwa na bieżące potrzeby np. uszkodzone przepusty, uzupełnienie żwiru na drogach, pogłębianie rowów.
 6. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej.
 7. Utrzymanie funkcjonowania szkoły podstawowej w Swoszowej.
 8. Wykonanie remontów dróg:
  • przysiółek Góry
  • na granicy Ołpiny - Swoszowa
  • k. p. Duda