Program wyborczy dla Czermnej:

 1. Zwiększenie kompetencji sołtysa i rady sołeckiej oraz zwiększenie finansowania sołectwa, zabezpieczenie w budżecie dodatkowych środków do dyspozycji sołectwa na bieżące potrzeby np. uszkodzone przepusty, uzupełnienie żwiru na drogach, pogłębianie rowów.
 2. Pracownik interwencyjny w miejscowości Czermna – koszenie, dbanie o porządek w miejscowości.
 3. Wykonanie mostów w centrum Czermnej oraz na granicy m. Czermna – Jabłonica.
 4. Rozbudowa remizy strażackiej.
 5. Zagospodarowanie i odnowienie centrum wsi w oparciu o szerokie konsultacje społeczne.
 6. Renowacja zabytków:
  • Krzyż na skrzyżowaniu k. p. Data,
  • Kapliczka w Nadolu /na Skale/
 7. Remonty dróg gminnych:
  • Droga na Piekiełko,
  • Droga na Jesionki,
  • Droga na Kopaniny,
  • Droga na przysiółku Zakobyle,
  • Droga na Srokowiec.
 8. Zabezpieczenie ujęć wodnych dla mieszkańców
 9. Wymiana pieca centralnego ogrzewania i kompleksowy remont korytarza dolnego w Publicznej Szkole Podstawowej.