Program wyborczy dla Żurowej:

 1. Pracownik interwencyjny w miejscowości Żurowa – koszenie, dbanie o porządek w miejscowości
 2. Zwiększenie kompetencji sołtysów i rad sołeckich oraz zwiększenie finansowania sołectwa, zabezpieczenie w budżecie dodatkowych środków do dyspozycji sołectwa na bieżące potrzeby np. uszkodzone przepusty, uzupełnienie żwiru na drogach, pogłębianie rowów.
 3. Dokończenie działań związanych z wybudowaniem sali gimnastycznej przy uwzględnieniu opinii społeczności mieszkańców Żurowej
 4. Przebudowa mostu w centrum Żurowej.
 5. Wykonanie parkingu obok szkoły podstawowej
 6. Wykonanie chodnika od centrum wsi do szkoły.
 7. Zamontowanie luster drogowych poprawiających bezpieczeństwo.
 8. Remont mostu do p. Maderaka w potoku.
 9. Doświetlenie lokalnych dróg.
 10. Podjecie starań w celu zapoczątkowania działania muzeum przemysłu drzewnego w Żurowej.
 11. Wykonanie remontu okrąglaka przy remizie.
 12. Wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej i działającej przy niej orkiestry.