Władysław Mitoraj. Urodzony 24.06.1957 roku. Żonaty, dwoje dzieci. Sołtys sołectwa Szerzyny nieprzerwanie od 1988 roku. Radny Rady Gminy Szerzyny od 1985 roku z przerwą na jedną kadencję . Długoletni członek duszpasterskiej Rady Parafialnej w Szerzynach. Inicjator wielu wydarzeń i inicjatyw na terenie sołectwa Szerzyny. Założyciel grupy tanecznej Mażoretki „Rossa” w Szerzynach. Wieloletni strażak, kierowca straży pożarnej w Szerzynach. Współinicjator telefonizacji wsi Szerzyny, budowy sali gimnastycznej w Szerzynach, adaptacji budynku parafialnego na potrzeby wiejskiego domu kultury. Inicjator budowy i remontów wielu lokalnych dróg dojazdowych. Zatrudniony jako kierowca autobusu w szkole podstawowej w Szerzynach od 1984 roku. Od stycznia 2018 roku konserwator zatrudniony jako konserwator w Publicznej Szkole Podstawowej Szerzynach. Zainteresowania: sport, rolnictwo, praca społeczna.