Jakub Marek. Mam 22 lata. Jestem studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku prawo. Od kilku lat aktywnie działam w lokalnych organizacjach oraz uczestniczę w wielu inicjatywach społecznych. Od 2014 roku jestem Sekretarzem Zarządu Ludowego Klubu Sportowego Olszynka Ołpiny. W 2013 roku byłem jednym z inicjatorów powstania koła miłośników historii w Gminie Szerzyny, które następnie przekształciło się w Stowarzyszenie Historyczno-Patriotycze „Pro Patria” gdzie do dnia dzisiejszego pełnię funkcję Członka Zarządu. W roku 2015 zorganizowałem cykl spotkań edukacyjnych z młodzieżą na temat Żołnierzy Wyklętych na terenach Gminy Szerzyny, Ryglice, Ciężkowice oraz Jasła. W latach 2015-2018 w ramach pracy na rzecz Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, uczestniczyłem w pracach Komisji Prawnej oraz pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Wyborczej