Michał Mitoraj. Mam 33 lata. Jestem żonaty, mam dwie córeczki. Mieszkam i pracuje na terenie gminy Szerzyny. Od 2007 roku jestem nauczycielem wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa. Od 2001 roku do 2013 byłem działaczem w szeregach Ochotniczych Strażach Pożarnych w Szerzynach - Podlesiu i Szerzynach, gdzie powołałem do istnienia pierwszą po długim czasie Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, która po roku działania zajęła 5 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą MDP w Polsce. Jestem  Prezesem Stowarzyszenia Historyczno – Patriotycznego „Pro – Patria”, które organizuje dla społeczności gminy Szerzyny szereg wydarzeń kulturalnych, a także promuje gminę Szerzyny poza jej granicami, m.in. rozpoczynając w marcu 2018 roku Powiatowe Uroczystości poświecone Żołnierzom Wyklętym na których gościem honorowym była pani premier Beata Szydło. Od 2012 roku jestem członkiem parafialnej rady duszpasterskiej, natomiast od 2017 zostałem wybrany jej przewodniczącym. W 2016 roku zostałem powołany na koordynatora dekanalnego w ramach Światowych Dni Młodzieży. Od 2018 roku jestem członkiem diecezjalnej rady duszpasterskiej w Tarnowie.

Przez okres 5 lat pracowałem jako animator na kompleksie boisk sportowych w Szerzynach, zdobywając w 2014 roku ogólnopolską nagrodę Super Orlik 2014. W latach 2014 – 2017 pełniłem obowiązki społecznego wicedyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Czermnej. W latach 2012 – 2015 byłem trenerem piłki nożnej w Klubie GKS Liwocz Szerzyny, a także trenerem lekkiej atletyki w 2014 roku zostałem nagrodzony przez Małopolskie Zrzeszenie LZS w Krakowie za pracę z grupą biegaczy, gdzie jeden z nich został włączony do kadry Województwa Małopolskiego w Lekkiej Atletyce.  Jestem inicjatorem wielu wydarzeń o charakterze kulturalnym, religijnym oraz sportowo – rekreacyjnym na terenie gminy Szerzyny. Autorem programu Sportowa Gmina 2015, a także realizatorem takich programów dla dzieci i młodzieży jak: „Mały Mistrz”, „Junior Sport”, „Multi Sport”, „Lekkoatletyka dla każdego” czy „Szkolny Klub Sportowy”. Od 2008 - 2017 roku pełniłem funkcję Gminnego Organizator Sportu. Jestem zaangażowany w wiele akcji i inicjatyw charytatywnych, m.in. w Szlachetną Paczkę czy pomoc w organizacji Spartakiad dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Przez cały okres swojego społecznego zaangażowania współpracowałem ze wszystkimi szkołami oraz ochotniczymi strażami pożarnymi na terenie gminy Szerzyny, z Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa, z jednostkami podległymi Urzędowi Gminy Szerzyny jak na przykład Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach, z Sołtysami działającymi na terenie gminy Szerzyny, ze stowarzyszeniami sportowymi i kulturalnymi, a także z parafiami wchodzącymi w skład dekanatu Ołpiny. 

Interesuję się nauką społeczną kościoła, a także historią i psychologią społeczną.

Moją życiową sentencją są słowa Bóg – Honor – Ojczyzna.